Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Panas Bumi

Senin, 25 Mei 2015 | 09:06 WIB | Jafar Soddik

Berikut ini alur dan dokumen terkait penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Panas Bumi:

1. Alur Penerbitan SKT Panas Bumi

2. Dokumen Permohonan SKT ke BKPM berupa:

    - Daftar Bidang Usaha Panas Bumi

    - Check List Permohonan SKT

    - Surat Permohonan SKT Panas Bumi ke BKPM

    - Lampiran Permohonan SKT